Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
Bậc đào tạoHệ đào tạoNơi đào tạoNgành họcNăm tốt nghiệp
Đại họcChính quyHọc viện Âm nhạc HuếSư phạm Âm nhạc2003
Cao họcchính quyHọc viện âm nhạc Quốc gia Việt NamLý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc2015

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ