Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTTên học phần/môn họcNămĐối tượngNơi dạy
1 Đọc cơ bản 1 2012Sinh viên chính quy năm 1Trường Đại học Đồng Nai
2 Đọc cơ bản 2 2013Sinh viên chính quy năm 1Trường Đại học Đồng Nai
3 Đọc cơ bản 3 2012Sinh viên chính quy năm 2Trường ĐH Đồng Nai
4 Đọc cơ bản 4 2014Sinh viên chính quy năm 2Trường Đại học Đồng Nai

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ