Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
Bậc đào tạoHệ đào tạoNơi đào tạoNgành họcNăm tốt nghiệp
Nghiên cứu sinhChính quyTrường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn , Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Ngôn ngữ học so sánh - đối chiếu 2017
Cao họcLiên kết Đại học Công nghệ Curtin Ngôn ngữ học ứng dụng 2018
Đại họcLiên thông Trường đại học sư phạm HuếSư phạm Anh 2002
Cao đẳngChính quyTrường Cao đẳng Sư phạm Đồng NaiSư phạm Anh 1997

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ