Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Cấu trúc ý niệm tình yêu trong ca từ của nhạc sĩ Diên An,. Tác giả: Phạm Văn Thỏa . Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống, , số: Số 4 (234) , trang: 105 – 109, năm: 2015
2 Thuật nhớ ẩn dụ “Tình yêu là cuộc hành trình” trong ca từ tiếng Việt, . Tác giả: Phạm Văn Thỏa . Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống,, số: 10 (252) , trang: 29 – 32, năm: 2016
3 Nghiệm thân cơ thể trong ý niệm giận của tiếng Việt. Tác giả: Phạm Văn Thỏa . Tạp chí: , Tạp chí Khoa học ĐHSP TPHCM, số: 2 (2) 80/2016, trang: 22 – 31, năm: 2016
4 Ý niệm tình trong tiếng Việt. Tác giả: Phạm Văn Thỏa . Tạp chí: , Tập san Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc Gia TPHCM – Trường ĐH XH&NV, số: Số 60 tháng 12, 2012, trang: 138 - 144, năm: 2012
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ