Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTSách, giáo trình
1 Bài giảng Quản lý HCNN & QLGD. Chủ biên: Đỗ Xuân Tiến. Đồng tác giả: Trần Thị Ngọc Thiện. Nơi xuất bản: Đại học Đồng Nai. Năm: 2016
2 Bài giảng Giao tiếp sư phạm. Chủ biên: Lê Thanh Thế. Nơi xuất bản: Đại học Đồng Nai. Năm: 2018
3 Tự điển thuật ngữ Giáo dục học Anh - Việt . Chủ biên: Lê Thanh Thế. Nơi xuất bản: Đại học Đồng Nai. Năm: 2016
4 Bài giảng Giáo duc hoà nhập cho trẻ khuyết tật. Chủ biên: Lê Thanh Thế. Nơi xuất bản: Đại học Đồng Nai. Năm: 2019

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ