Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
Ngày bắt đầuNgày kết thúcNơi công tácCông việcGhi chú
1/9/200130/5/2015Cao đẳng kỹ thuật Đồng NaiChuyên viên Phòng Đào tạo 
1/6/201531/12/2018Đại học Đồng NaiGiảng viên 

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ