Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTTên học phần/môn họcNămĐối tượngNơi dạy
1 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2018Sinh viênĐại học Đồng Nai
2 Quản lý hành chính nhà nước & Quản lý giáo dục 2017Sinh viênĐại học Đồng Nai
3 Giáo dục học 2016Sinh viênĐại học Đồng Nai
4 Giao tiếp sư phạm 2017Sinh viênĐại học Đồng Nai
5 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 2017Sinh viênĐại học Đồng Nai
6 Các chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý 2018Cán bộ quản lýTỉnh Đồng Nai
7 Các chuyên đề bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên 2018Giáo viênCác tỉnh
8 Các chuyên đề nghiệp vụ quản lý 2018Học viên quản lýĐại học Đồng Nai
9 Tiếng Anh 2018Sinh viênĐại học Sư phạm kỹ thuật
10 Tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật 2018Sinh viênCao đẳng Hòa Bình - Xuân Lộc
11 AutoCAD 2018Kỹ thuật viênTỉnh Đồng Nai

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ