Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2001 Giấy Khen
Minh chứng: Đạt danh hiệu Giảng viên giỏi cấp cơ sở.
Sở GD&ĐT Tỉnh Đồng Nai27/QĐKT02/08/2001
2 2011 Giấy khen
Minh chứng: Đạt thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2010 - 2011.
Hiệu trưởng trường ĐH Đồng Nai640 QĐ-ĐHĐN20/09/2011
3 2011 Giấy Khen
Minh chứng: Có nhiều đóng góp cho công tác nghiên cứu khoa học 2006 - 2011.
Hiệu trưởng trường ĐH Đồng Nai937/QĐ-ĐHĐN20/12/2011
4 2015 Bằng khen
Minh chứng: Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm học 2013 - 2015.
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đồng Nai650/QĐ-UBND03/09/2015
5 2018 Giấy khen
Minh chứng: Hoàn thành tốt nhiệm vụ từ đầu năm học 2016 - 2017 đến hết năm học 2017 - 2018.
Hiệu trưởng trường ĐH Đồng Nai971/QĐ-ĐHĐN22/08/2018

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ