Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTTên học phần/môn họcNămĐối tượngNơi dạy
1 HK 5 / Nói Nâng Cao 2018ĐHSP K6ĐH Đồng Nai
2 HK 3 / Viết 3 2018CĐSP K42ĐH Đồng Nai
3 HK 3 / Nói 3 2018CĐSP K42ĐHĐồng Nai
4 HK 5 / Ngữ Âm Học 2018CĐSP K41ĐH Đồng Nai
5 HK 1 / Thực hành nghe trung cấp 2018CĐ4TA K43ĐH Đồng Nai
6 HK 8 / Nói Trước Công Chúng 2019ĐHSP K5ĐH Đồng Nai
7 HK 6 / Kỹ năng thuyết trình 2019CĐSP K41ĐH Đồng Nai
8 HK 2 / Nghe cơ bản 2 2019ĐHNSP K8ĐH Đồng Nai
9 HK 2 / Thực hành nghe trung cấp 2019CĐTA K43ĐH Đồng Nai

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ