Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
Ngày bắt đầuNgày kết thúcNơi công tácCông việcGhi chú
1997 Bảo Tàng Đồng NaiNhân viên 
2005 Ban Quản lí Di tích và Danh thắng Đồng NaiNhân viên 
2007 Trường Đại học Đồng NaiGiảng viên 

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ