Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Đồ gốm ở di chỉ Cái Vạn qua kết quả khai quật lần 2. Tác giả: Nguyễn Đăng Hiệp Phố, Lưu văn Du. Tạp chí: Khảo cổ học, số: , trang: , năm: 1998
2 Về những ngôi chùa cổ ở Đồng Nai. Tác giả: Nguyễn Đăng Hiệp Phố. Tạp chí: Văn hóa nghệ thuật, số: , trang: , năm: 2007
3 Sinh kế của người Mạ ở Nam Tây Nguyên-Đông Nam bộ hiện nay. Tác giả: Nguyễn Đăng Hiệp Phố. Tạp chí: Khoa học xã hội, số: 9, trang: 56-59, năm: 2016
4 Tiếp cận lý thuyết khung sinh kế bền vững DFID trong nghiên cứu sinh kế của người Mạ ở Vườn quốc gia Cát Tiên. Tác giả: Nguyễn Đăng Hiệp Phố. Tạp chí: Khoa học Đại học Đồng Nai, số: 2, trang: 101-111, năm: 2016
5 Tác động của chính sách đối với văn hóa và sinh kế của cộng đồng người Mạ ở Tây Nguyên hiện nay . Tác giả: Nguyễn Đăng Hiệp Phố. Tạp chí: Khoa học xã hội Tây Nguyên, số: 3 (23), trang: 62-72, năm: 2016
6 Tri thức bản địa của người Mạ trong khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên rừng . Tác giả: Nguyễn Đăng Hiệp Phố. Tạp chí: Khoa học xã hội , số: 6 (226), trang: 66-76, năm: 2017
7 Tri thức địa phương của người Mạ trong canh tác nương rẫy ở vườn Quốc gia Cát Tiên Tạp chí Khảo cổ học, số 1, 2017, tr. 84- 96.. Tác giả: Nguyễn Đăng Hiệp Phố. Tạp chí: Khảo cổ học, số: 1, trang: 84-96, năm: 2017
8 Trở lại Cái Vạn (Long Thành – Đồng Nai). Tác giả: Nguyễn Đăng Hiệp Phố. Tạp chí: Những phát hiện mới khảo cổ học năm 1997, số: , trang: , năm: 1997
9 Kết quả khảo sát khảo cổ học đồi Trảng Quân. Tác giả: Nguyễn Đăng Hiệp Phố. Tạp chí: Những phát hiện mới khảo cổ học năm 1997, số: , trang: , năm: 1997
10 Kết quả khảo sát khảo cổ học huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai). Tác giả: Nguyễn Đăng Hiệp Phố. Tạp chí: Những phát hiện mới khảo cổ học năm 1996, số: , trang: , năm: 1996
11 Di sản văn hóa của người Hoa ở Đồng Nai. Tác giả: Nguyễn Đăng Hiệp Phố. Tạp chí: Những phát hiện mới khảo cổ học năm 2013, số: , trang: , năm: 2013
12 Sưu tập hiện vật gỗ trong các di tích vùng đất ngập mặn Đồng Nai. Tác giả: Nguyễn Đăng Hiệp Phố. Tạp chí: Những phát hiện mới khảo cổ học năm 2015, số: , trang: , năm: 2015
13 Di dân tái định cư và những biến đổi trong hoạt động mưu sinh của người Mạ (nghiên cứu trường hợp ấp 4, xã Tà Lài, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Tác giả: Nguyễn Đăng Hiệp Phố. Tạp chí: Hội thảo khoa học 40 năm khoa học xã hội Nam bộ (1975-2015) (Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam - Viện Khoa học Xã hội vùng Nam bộ), Tp Hồ Chí Minh., số: , trang: , năm: 2015
14 Sinh kế của người Mạ ở vườn quốc gia Cát Tiên. Tác giả: Nguyễn Đăng Hiệp Phố. Tạp chí: Hội thảo quốc tế Nhân học ở Việt Nam: Lịch sử, hiện trạng và triển vọng (International Conference Anthropology in Vietnam: History, Present and Prospect) (Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam), Hà Nội., số: , trang: , năm: 2015
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ