Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Tai lieu huong dan thuc hanh hoc phan Giai phau sinh ly Nguoi. Chủ nhiệm: Dang Thi Thanh Nhan. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2015.
2 Cấp cơ sở (trường): De cuong bai giang Di truyen hoc. Chủ nhiệm: Dang Thi Thanh Nhan. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2016.
3 Cấp cơ sở (trường): Tai lieu tham khao Cau truc di truyen quan the. Chủ nhiệm: Dang Thi Thanh Nhan. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2017.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ