Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
Bậc đào tạoHệ đào tạoNơi đào tạoNgành họcNăm tốt nghiệp
Đại họcChinh quyTruong DH Su pham thanh pho Ho Chi MinhSinh hoc2006
Cao họcChinh quyTruong DH Khoa hoc Tu nhien Tp Ho Chin MinhSinh ly dong vat2010
Đại họcVB 2, Chinh quyTruong DH Dong NaiNgon ngu Anh2017

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ