Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTTên học phần/môn họcNămĐối tượngNơi dạy
1 Giai phau hoc  DH Sinh  
2 Sinh ly Nguoi va Dong vat  DH Sinh 
3 Di truyen hoc  DH Sinh 
4 Di truyen Te bao  DH Sinh 
5 Di truyen quan the  DH Sinh 
6 Sinh ly tre em  DH Mam non 
7 Co so TNXH 1  DH Tieu hoc 

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ