Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Xây dựng chương trình GD trình độ CĐ chuyên ngành THQL theo hệ thống tín chỉ. Chủ nhiệm: Vũ Đăng Hải. Thành viên: Đinh Văn Minh, Nguyễn Đình Thà. Năm bắt đầu: 2009 - Năm kết thúc: 2010.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ