Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTTên học phần/môn họcNămĐối tượngNơi dạy
1 Kỹ thuật công nghiệp 1991HS ngành kế hoạchTrường CĐ Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng
2 Tin học Đại cương 1996Sinh viên CĐ, ĐHTrường CĐ Kinh tế-Kế hoạch Đà Nẵng; Trường ĐH Đồng Nai
3 Lập trình Pascal 1997TC tin học, SV ngành Hệ thống thông tin quản lýTrường CĐ Kinh tế-Kế hoạch Đà Nẵng
4 Lập trình FoxPro 1998TC tin học, SV ngành Hệ thống thông tin quản lýTrường CĐ Kinh tế-Kế hoạch Đà Nẵng
5 Cơ sở dữ liệu 2001SV ngành Hệ thống thông tin quản lýTrường CĐ Kinh tế-Kế hoạch Đà Nẵng
6 Hệ quản trị CSDL Access 2002SV ngành Hệ thống thông tin quản lýTrường CĐ Kinh tế - Kế hoạch Đà nẵng
7 Phân tích thiết kế HTTT 2002SV ngành Hệ thống thông tin quản lýTrường CĐ Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng
8 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2011SV ngành Tin họcTrường Đại học Đồng Nai
9 Công nghệ phần mềm 2012SV ngành Tin họcTrường Đại học Đồng Nai
10 Kiến trúc Máy tính 2012SV ngành Tin họcTrường Đại học Đồng Nai
11 Lắp ráp và bảo trì máy tính 2012SV ngành Tin họcTrường Đại học Đồng Nai

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ