Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2007 Bằng khen
Minh chứng: Đã có thành tích đạt giải cao tại hội giảng giáo viên dạy nghề tỉnh Đồng Nai lần thứ IV năm 2007.
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đồng Nai294/QĐ-UBND21/01/2008
2 2008 Giấy chứng nhận
Minh chứng: Giáo viên dạy nghề giỏi( giải 3) năm 2007.
Sở lao động và thương binh xã hội Đồng Nai08/QD.LĐTBXH-ĐN09/01/2008
3 2012 Bằng khen
Minh chứng: Đã đạt loại giỏi sau khi tốt nghiệp trong việc thực hiện chương trình sau đại học năm 2012.
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đồng Nai4764/QĐ-UBND01/02/2013

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ