Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
Bậc đào tạoHệ đào tạoNơi đào tạoNgành họcNăm tốt nghiệp
Đại họcChính QuyĐại học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCMĐiện khí hóa và cung cấp điện2002
Cao họcChính QuyHọc Viện Kỹ Thuật Quân SựTự động hóa2012
Nghiên cứu sinhChính Quy Học Viện Kỹ Thuật Quân SựTự động hóa 

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ