Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2011 Khen thưởng
Minh chứng: Giấy khen Đạt thành tích tốt trong công tác nghiên cứu khoa học giai đoạn 2006 – 2011.
Trường Đại học Đồng NaiQuyết định số: 937/QĐ-ĐHĐN20/12/2011
2 2012 Khen thưởng
Minh chứng: Giấy khen Chiến sỹ thi đua cấp Cơ sở.
Trường Đại học Đồng Nai201217/7/2012
3 2013 Khen thưởng
Minh chứng: Giấy khen Chiến sỹ thi đua cấp Cơ sở.
Trường Đại học Đồng Nai  17/7/2013
4 2013 Khen thưởng
Minh chứng: Giấy khen Đạt thành tích xuất sắc trong việc huấn luyện sinh viên đạt giải cao tại Hội thi NVSP, VN, TT các Trường Cao đẳng, Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ V, năm 2013.
Trường Đại học Đồng Nai Quyết định số: 903/QĐ-ĐHĐN12/11/2013
5 2017 Khen thưởng
Minh chứng: Giấy khen Hoàn thành tốt nhiệm vụ từ đầu năm học 2015 – 2016 đến hết năm 2016 – 2017.
Trường Đại học Đồng NaiQuyết định số: 786/QĐ-ĐHĐN08/8/2017
6 2018 Khen thưởng
Minh chứng: Giấy khen Có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học Năm học 2017 - 2018.
Trường Đại học Đồng Nai1320/QĐ -ĐHĐN-NCKH29/10/2018

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ