Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 “Dạng kết cấu trần thuật trùng phức các mạch truyện trong truyện ngắn Nguyễn Minh Châu” (Qua khảo sát Mảnh trăng cuối rừng, Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành, Phiên chợ Giát). Tác giả: Đoàn Thị Huệ . Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TP HCM, số: số 38 (72), tháng 8/2012, trang: trang 30 -40., năm: 2012
Minh chứng: Tap chi khoa hoc.
2 “Khoa học và nghệ thuật dưới góc nhìn đối sánh của Christopher Caudwell” (Qua khảo sát Thế giới và cái Tôi trích Lý luận phê bình văn học thế kỷ XX – tập 1). Tác giả: Đoàn Thị Huệ . Tạp chí: Tập san KH XH và NV Trường ĐH KHXH và NV TP HCM, số: số 59, tháng 6/2013, trang: trang 154 – 159, năm: 2013
Minh chứng: Tap chi khoa hoc.
3 “Nghệ thuật là sự tiếp tục cái sự nghiệp nghệ thuật đã được thiên nhiên khởi thủy”(Soloviev). Tác giả: Đoàn Thị Huệ. Tạp chí: Thông tin Khoa học Trường ĐH Đồng Nai, số: Số 1, tháng 11/2012, trang: trang 58-66, năm: 2012
Minh chứng: Thong tin khoa hoc.
4 “Lời văn trần thuật trong truyện ngắn Nguyễn Minh Châu”. Tác giả: Đoàn Thị Huệ . Tạp chí: Thông tin Khoa học Trường ĐH Đồng Nai, số: số 2, tháng 2/2013, trang: trang 49-60, năm: 2013
Minh chứng: Thong tin khoa hoc.
5 “Tác giả và độc giả của tiểu thuyết”. Tác giả: Đoàn Thị Huệ . Tạp chí: Tạp chí Khoa học Văn hóa và Du lịch, số: Số 25 (79), tháng 9 năm 2015, trang: trang 110 – 126, năm: 2015
Minh chứng: Tap chi khoa hoc.
6 “Quang Trung Nguyễn Huệ trong Sông Côn mùa lũ (Nguyễn Mộng Giác): Hình tượng tập trung nét đẹp văn hóa truyền thống Việt. Tác giả: Đoàn Thị Huệ . Tạp chí: Tạp chí Khoa họcTrường ĐHSP TP HCM, số: số 2 (80), tháng 2/2016, trang: trang 110 – 126, năm: 2016
Minh chứng: Tap chi khoa hoc.
7 “Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đương đại: xu hướng tiếp cận hiện thực lịch sử và quan niệm về hư cấu nghệ thuật”. Tác giả: Đoàn Thị Huệ . Tạp chí: Tạp chí Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viên Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, số: số 4 (212) 2016, tháng 4/2016, trang: trang 38-48, năm: 2016
Minh chứng: Tạp chí Khoa học.
8 “Dấu ấn văn hóa Việt trong hình tượng nhân vật Quang Trung – Nguyễn Huệ (Khảo sát Sông Côn mùa lũ của Nguyễn Mộng Giác)”. Tác giả: Đoàn Thị Huệ . Tạp chí: Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Đồng Nai, số: số 05/ 2017, trang: trang 92 – trang 99, năm: 2017
Minh chứng: Tạp chí Khoa học.
9 “Tiểu thuyết lịch sử từ góc nhìn phương pháp sáng tác”. Tác giả: Đoàn Thị Huệ. Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường ĐHSP TP HCM, số: số 11 (89) /2017, trang: , năm: 2017
Minh chứng: Tạp chí Khoa học.
10 “Hư cấu và hư cấu nghệ thuật trong tiểu thuyết lịch sử”. Tác giả: Đoàn Thị Huệ . Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số: số 02 /2017, trang: , năm: 2017
Minh chứng: Tạp chí Khoa học.
11 “Mấy vấn đề về nội hàm khái niệm tiểu thuyết lịch sử”. Tác giả: Đoàn Thị Huệ . Tạp chí: Tạp chí Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viên Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, số: số 1 (221)/ 2017, trang: trang 16 – trang 25, năm: 2017
Minh chứng: Tạp chí Khoa học.
12 “Nghệ thuật hư cấu lời trực tiếp trong tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đương đại” (Khảo sát tác phẩm của Hoàng Quốc Hải, Nguyễn Xuân Khánh, Nguyễn Mộng Giác, Nguyễn Quang Thân). Tác giả: Đoàn Thị Huệ . Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Ngữ học toàn quốc lần thư 20: Ngôn ngữ Việt Nam: Hội nhập và phát triển. Hội Ngôn ngữ học Việt Nam-UBND tỉnh Bình Định - Trường Đại học Quy Nhơn. Hà Nội: Nxb Dân trí, tập 1, số: tập 1, trang: trang 483- trang 491, năm: 2017
Minh chứng: Sach.
13 “Nghệ thuật hư cấu người kể chuyện đa thức trong tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đương đại (Khảo sát tác phẩm của Hoàng Quốc Hải, Nguyễn Xuân Khánh, Nguyễn Mộng Giác, Nguyễn Quang Thân)”. Tác giả: Đoàn Thị Huệ . Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường ĐHSP TP HCM, số: số 14 (11) /2017, trang: trang 85 – trang 92, năm: 2017
Minh chứng: Tạp chí Khoa học.
14 “Giấc mơ, hồn ma, điềm báo trong tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đương đại”. Tác giả: Đoàn Thị Huệ . Tạp chí: Tạp chí Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viên Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, số: số 5 (237)/ 2018, trang: trang 22 – trang 33, năm: 2018
Minh chứng: Tạp chí Khoa học.
15 "Nghệ thuật hư cấu lời gián tiếp trong tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đương đại"(Khảo sát tác phẩm của Hoàng Quốc Hải, Nguyễn Xuân Khánh, Nguyễn Quang Thân, Nguyễn Mộng Giác). Tác giả: Đoàn Thị Huệ. Tạp chí: Tạp chí Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, số: Số 3 (259) 2020, tháng 3 năm 2020, trang: trang 13 - 22, năm: 2020
Minh chứng: Tạp chí khoa học.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ