Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
Bậc đào tạoHệ đào tạoNơi đào tạoNgành họcNăm tốt nghiệp
Đại họcChính quyĐại học An GiangSư phạm Ngữ văn2005
Đại họcChính quyĐại học KHXH & NV Thành phố Hồ Chí Minh.Ngữ văn Trung Quốc2010
Cao họcChính quyĐại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí MinhLý luận Văn học2010
Nghiên cứu sinhChinh quyĐại học KHXH & NV Thành phố Hồ Chí MinhLý luận Văn học2017

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ