Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
Bậc đào tạoHệ đào tạoNơi đào tạoNgành họcNăm tốt nghiệp
Đại họcTại chứcTrường ĐHSPKT TPHCMCơ khí chế tạo máy2010
Cao họcChính quyTrường ĐH Lâm NghiệpKỹ thuật cơ khí2016
Nghiên cứu sinhChính quyTrường ĐH Lâm NghiệpKỹ thuật cơ khí2020

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ