Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
Ngày bắt đầuNgày kết thúcNơi công tácCông việcGhi chú
12/09/201228/02/2014Trường trung cấp kỹ thuật công nghiệp ĐNGiảng dạy 
01/03/2014đến nayTrường đại học ĐNGiảng dạy 

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ