Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTĐề tài
1 Cấp tỉnh: Chế tạo mô hình robot công nghiệp dùng trong đào tạo nghề tỉnh Đồng Nai. Chủ nhiệm: Đào Anh Tuấn. Thành viên: Đào Anh Tuấn. Năm bắt đầu: 2009 - Năm kết thúc: 2011.
Minh chứng: Quyết định số 1976/QĐ-UBND.
2 Cấp cơ sở (trường): Xây dựng hệ thống truyền động điện tự động nhiều động cơ chủ động được liên kết với nhau bởi các phần tử đàn hồi. Chủ nhiệm: Đào Sỹ Luật. Thành viên: Hội đồng KH&CN đ1nh giá kết quả thực hiện đề tài tại trường Dại học Đồng Nai. Năm bắt đầu: 2019 - Năm kết thúc: 2021.
Minh chứng: Quyết định số 357/QĐ-ĐHĐN.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ