Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTTên học phần/môn họcNămĐối tượngNơi dạy
1 Kỹ thuật điện 1999Trung cấpTrường Trung cấp KTCN Đồng Nai
2 Kỹ thuật điện tử 1999Trung cấpTrường Trung cấp KTCN Đồng Nai
3 Kỹ thuật xung 1999Trung cấpTrường Trung cấp KTCN Đồng Nai
4 Kỹ thuật số 1999Trung cấpTrường Trung cấp KTCN Đồng Nai
5 Điện tử cơ bản 2000Trung cấp và CNKTTrường Trung cấp KTCN Đồng Nai
6 Điện tử công nghiệp 2001Trung cấp và CNKTTrường Trung cấp KTCN Đồng Nai
7 Điện tử công suất 2014CNKT Trung cấp Cao Đẳng Trường Trung cấp KTCN Đồng Nai và Trường Đại học Đồng Nai
8 Kỹ thuật sửa chữa máy tính 2001Trung cấp và Cao đẳngTrường Trung cấp KTCN Đồng Nai và Trường Đại học Đồng Nai
9 Điều khiển logic 2015Trung cấp và Cao đẳngTrường Trung cấp KTCN Đồng Nai và Trường Đại học Đồng Nai
10 Điện khí nén 2016Trung cấpTrường Trung cấp KTCN Đồng Nai và Trường Đại học Đồng Nai
11 Kỹ thuật xung số 2015Cao đẳngTrường Đại học Đồng Nai

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ