Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
Bậc đào tạoHệ đào tạoNơi đào tạoNgành họcNăm tốt nghiệp
Đại họcĐại học*Sư phạm Sử - Giáo dục công dân1982
Cao họcThạc sỹ*Quản lý và tổ chức giáo dục2004
Nghiên cứu sinhTiến sỹ*Quản lý và tổ chức giáo dục2017

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ