Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
Ngày bắt đầuNgày kết thúcNơi công tácCông việcGhi chú
19821985THPT Thống Nhất AGiáo viên 
19852000THPT Nguyễn TrãiGiáo viên 
20002006THPT Nguyễn KhuyếnHiệu trưởng 
20062007CĐ công nghệ ĐNPhó Hiệu trưởng 
200709/11/2014TC Kỹ thuật Công nghiệp ĐNTrưởng phong, Phó Hiệu trưởng 
10/11/2014 PT Thực hành Sư phạmGV, Phó Hiệu trưởng 

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ