Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTĐề tài
1 Cấp bộ: Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang điện của graphene và tổ hợp lai với polymer dẫn và Si:H. Chủ nhiệm: PGS.TS. Trần QuangTrung. Thành viên: Phạm Hoài Phương. Năm bắt đầu: 9/2012 - Năm kết thúc: 2014.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ