Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 The effects of phosphine (PH3) concentration on structural, electrical and optical characteristics of the p doped NC-Si:H thin films deposited by a plasma enhanced chemical vapor deposition (PE-CVD). Tác giả: 8 Tran Quang Trung, Pham Hoai Phuong . Tạp chí: Vietnam Journal of Science and Technology, số: Vol. 50, No. 1B, 2012)., trang: pp 512-518 , năm: 2012
2 Khảo sát ảnh hưởng của tạp chất Ag đến cấu trúc và các tính chất của màng mỏng SnO loại P được chế tạo bởi phương pháp phún xạ phản ứng magnetron DC. Tác giả: 3 Phạm Hoài Phương, Ngô Minh Trí, Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Công Doãn, Trần Quang Trung. Tạp chí: Advanes in Optics, Photonics, Spectroscopy & Application IX, số: ISBN: 978-604-913-578-1, trang: pp 210-214, năm: 2017
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
1 Characterization of Ag doped p-type SnO thin films prepared by DC magnetron sputtering. Tác giả: 1. Hoai Phuong Pham, Thanh Giang Le Thuy, Quang Trung Tran, Hoang Hung Nguyen, Huynh Tran My Hoa, Hoang Thi Thu, and Tran Viet Cuong . Tạp chí: Jounar of nanomaterial, số: vol. 2017, Article ID 8360823, trang: 6, năm: 2017
Minh chứng: https://doi.org/10.1155/2017/8360823

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ