Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Giải thích một số hiện tượng thực tiễn có liên quan đến bài học nhằm nâng cao hiệu quả dạy – học môn Hóa ở trường THPT Sông Ray. Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Phương. Năm bắt đầu: 2009 - Năm kết thúc: 2014.
Minh chứng: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2010-2011, 2012-2013, 2013-2014.
2 Cấp cơ sở (trường): VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP BLENDED LEARNING ĐỂ TĂNG HIỆU QUẢ DẠY VÀ HỌC PHẦN HÓA VÔ CƠ LỚP 12 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Phương. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2018.
Minh chứng: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016-2017, 2017-2018.
3 Cấp tỉnh: Vận dụng phương pháp Blended learning để tăng hiệu quả dạy và học môn Hóa lớp 12 THPT. Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Phương. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2018.
Minh chứng: Bằng khen của UBND Tỉnh Đồng Nai năm 2017.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ