Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP BLENDED LEARNING ĐỂ TĂNG HIỆU QUẢ DẠY VÀ HỌC MÔN HÓA HỌC LỚP 12 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. Tác giả: Nguyễn Hoàng Phương - Lê Văn Dũng. Tạp chí: Hóa học và Ứng dụng, số: 4(40)/2017, trang: 37, năm: 2017
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ