Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Lê Phước Kỳ
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 01/01/1964
Chức vụ: Giảng viên chính (hạng II)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên chính
Trình độ đào tạo: Tiến sĩ; Chuyên ngành: QLGD &NCCS; Tại: Trường ĐH Oklahoma Central
Lĩnh vực NC Higher education, Student access, Student success, Student persistence, Financial aids,
Chức danh KH:
Tiếng Anh: ThS
Ngoại ngữ:
Tin học:
Đơn vị công tác: Khoa Ngoại ngữ
 
TTĐề tài
No records to display.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ