Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2007 Hội thi "Kể chuyện về tấm gương đạo đức HCM"
Minh chứng: Giấy khen.
Sở GD&ĐT Đồng Nai 2007
2 2008 Giải 3Hội thi "Kể chuyện về tấm gương đạo đức HCM"
Minh chứng: Giấy khen.
Sở GD&ĐT Đồng Nai 2008
3 2008 Giấy chứng nhận
Minh chứng: Giấy chứng nhận.
Sở GD&ĐT Đồng Nai2508/QĐKT30/7/2008
4 5/2008 Giải nhì Hội thi "Kể chuyện về tấm gương đạo đức HCM"
Minh chứng: Bằng khen.
Liên Đoàn Lao động Tỉnh Đồng nai 2008
5 2010 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
Minh chứng: Giấy chứng nhận.
Sở GD&ĐT Đồng Nai519/QĐKT31/5/2010
6 2011 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
Minh chứng: Giấy chứng nhận.
Sở GD&ĐT Đồng Nai465/QĐKT20/6/2011
7 2011 Bằng khen của UBND Tỉnh Đồng Nai
Minh chứng: Bằng khen.
UBND Tỉnh Đồng Nai 2011
8 2012 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
Minh chứng: Giấy chứng nhận.
Sở GD&ĐT Đồng Nai587/QĐKT4/7/2012
9 2012 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Minh chứng: Bằng khen.
UBND Tỉnh Đồng Nai 2012
10 2012 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh
Minh chứng: Giấy chứng nhận.
UBND tỉnh Đồng Nai 2012
11 2013 Khuyến khích Hội thi tiếng hát GV HS tỉnh Đồng Nai
Minh chứng: Giấy khen.
Sở GD&ĐT Đồng Nai 2013
12 2017 Giáo viên có thành tích trong công tác bồi dường HSG
Minh chứng: Giấy Khen.
Hiệu trưởng trường PTTH Sư Phạm131/QĐ-PTTHSP17/5/2017
13 2017 Giáo viên dạy giỏi cấp trường
Minh chứng: Giấy khen.
Hiệu trưởng trường PTTH Sư Phạm130/QĐ-PTTHSP17/5/2017
14 2018 Đạt thành tích "Phụ nữ hai giỏi-xuất sắc cấp trường" năm 2018
Minh chứng: Giấy khen.
 30/QĐ-CĐCS8/3/2018
15 2012 Hội thi tiếng hát GV tỉnh Đồng nai
Minh chứng: Giấy khen.
Sở GD&ĐT Đồng Nai 11/2012

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ