Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
Bậc đào tạoHệ đào tạoNơi đào tạoNgành họcNăm tốt nghiệp
Đại họcChính quiĐHSP HuếNgữ Văn2001
Cao họcChính quiĐHSP HuếLý Luận Văn Học2014
Đại họcChính quiĐHSP HuếTiếng Anh2013

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ