Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2010 Lao động tiên tiến
Minh chứng: Giấy khen.
Sở Tài chính Đồng Nai11/QĐ-STC 
2 2011 Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2009-2011
Minh chứng: Giấy khen.
BCH Đoàn khối dân chính Đảng tỉnh Đồng Nai  
3 2011 Lao động tiên tiến
Minh chứng: Giấy khen.
Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai01/QĐ-STC 
4 2011 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
Minh chứng: Giấy khen.
Sở Tài chính tỉnh Đồng nai01/QĐ-STC 
5 2012 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
Minh chứng: Giấy khen.
Lao động tiên tiến  
6 2012 Lao động tiên tiến Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai  
7 2013 Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2012-2013
Minh chứng: Giấy khen.
Trường Trung cấp Kinh tế Đồng Nai  

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ