Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
Ngày bắt đầuNgày kết thúcNơi công tácCông việcGhi chú
10/10/200731/3/2018Trường Trung cấp Kinh tế Đồng NaiNhân viên hợp đồng thử việc 
01/4/200831/12/2013Trường Trung cấp Kinh tế Đồng NaiNhân viên hành chính giáo vụ 
01/01/201409/11/2014Trường Trung cấp Kinh tế Đồng NaiChuyên viên 
10/11/2014nayTrường Đại học Đồng NaiChuyên viên 

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ