Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTTên học phần/môn họcNămĐối tượngNơi dạy
1 Văn học dân gian Việt Nam 2011Cao đẳng Ngữ văn k36Trường Đại học Đồng Nai
2 Làm văn 2011CĐ K35 Văn - GDCdTrường Đại học Đồng Nai
3 Phong cách học Tiếng Việt 2011CĐSP K34 Văn - SửTrường Đại học Đồng nai
4 Văn học dân gian Việt Nam 2012CĐSP Ngữ văn K37Trường Đại học Đồng Nai
5 Phong cách học tiếng Việt 2012CĐSP K34 VĂN-SỬ 
6 VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM 2013CĐSP NGỮ VĂN K37TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
7 VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM 2013ĐHSP NV K2TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
8 VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM 2014ĐHGDMN K2TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
9 VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM 2014ĐHSP NV K3TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
10 VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM 2014CĐMN LIÊN THÔNG ĐH TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
11 VĂN HỌC 2014CĐ GDTH K36TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
12 TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH 2018SƯ PHẠM ANH K8TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
13 VĂN HỌC 2018ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TIỂU HỌCTRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
14 VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM 2019ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGỮ VĂN K8 
15 VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM 2019TRUNG CẤP MẦM NON LIÊN THÔNG ĐẠI HỌCCẨM MỸ
16 TỔNG QUAN VĂN HỌC VIỆT NAM 2019ĐHLT NGỮ VĂN K9TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
17 TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 2019SV LÀO, CAMPUCHIATRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ