Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 QUAN NIỆM KẺ SĨ CỦA NGUYỄN CÔNG TRỨ. Tác giả: Mai Thị Huệ. Tạp chí: Tạp chí Đại học Sài Gòn, số: , trang: , năm: 2009
2 KINH NGHIỆM TỰ HỌC, TỰ NGHIÊN CỨU VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM DÀNH CHO SINH VIÊN NGỮ VĂN. Tác giả: Mai Thị Huệ. Tạp chí: Hội thảo khoa học Trường Đại Học Đồng Nai, số: , trang: , năm: 2012
3 VỀ QUAN NIỆM CÔNG DANH CỦA NGUYỄN CÔNG TRỨ. Tác giả: Mai Thị Huệ. Tạp chí: Tạp chí Đại học Sài Gòn, số: , trang: , năm: 2013
4 KHAI THÁC YẾU TỐ NGOÀI VĂN BẢN TRONG DẠY - HỌC VĂN HỌC DÂN GIAN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC. Tác giả: Mai Thị Huệ. Tạp chí: Tạp chí Đại học Sài Gòn, số: , trang: , năm: 2015
5 CẢM THỨC THIỀN TRONG THƠ BASO VÀ NGUYỄN BỈNH KHIÊM. Tác giả: Nguyễn Quang Minh - Mai Thị Huệ. Tạp chí: Tạp chí Đại học Đồng Nai, số: , trang: , năm: 2017
6 ĐẶC SẮC NGÔN NGỮ THƠ NGUYỄN CÔNG TRỨ. Tác giả: Mai Thị Huệ. Tạp chí: Tạp chí Đại học Đồng Nai, số: 09, trang: 73, năm: 2018
7 BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI. Tác giả: MAI THỊ HUỆ. Tạp chí: DẠY VÀ HỌC NGÀY NAY, số: KÌ 1-5/2019, trang: 22, năm: 2019
8 VÀI NÉT VỀ KIỂU TRUYỆN MỒ CÔI TRONG TRUYỆN KỂ NGƯỜI MẠ ĐỒNG NAI. Tác giả: MAI THỊ HUỆ. Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA - VĂN HỌC CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VÙNG NAM BỘ TỪ TRUYỀN THỐNG ĐẾN HIỆN ĐẠI , số: THÁNG 7, trang: 41, năm: 2019
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ