Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Đề cương chi tiết học phần "Giáo dục thể chất 3" (Bóng chuyền). Chủ nhiệm: Nguyễn Huy Hoài. Thành viên: . Năm bắt đầu: 2021 - Năm kết thúc: 2022.
2 Cấp khoa: Một số biện pháp khắc phục những sai lầm thường mắc trong tập luyện kĩ thuật chuyền bóng cao tay cơ bản của sinh viên lớp Đại học Lí khóa 6 trường Đại học Đồng Nai. Chủ nhiệm: Nguyễn Huy Hoài. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2018.
3 Cấp khoa: Nghiên cứu ứng dụng các bài tập bổ trợ kĩ thuật chạy đà – giậm nhảy trong Nhảy cao kiểu nằm nghiêng cho sinh viên nữ lớp ĐHSP Tiếng Anh A khóa 8 trường trường Đại học Đồng Nai. Chủ nhiệm: Nguyễn Huy Hoài. Năm bắt đầu: 2018 - Năm kết thúc: 2019.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ