Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
Bậc đào tạoHệ đào tạoNơi đào tạoNgành họcNăm tốt nghiệp
Cao đẳngChính quyTrường CĐSP TD TW2 tp.HCMGiáo dục Thể chất1987
Đại họcChuyên tuTrường ĐHSP TDTT tp.HCMGiáo dục Thể chất2007
Đại họcTại chứcTrường Đại học Đà LạtTin học2009
Cao họcChính quyTrường ĐHSP TDTT tp.HCM liên kết Học viện TDTT Quảng Châu - Trung QuốcGiáo dục Thể chất2010

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ