Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
Bậc đào tạoHệ đào tạoNơi đào tạoNgành họcNăm tốt nghiệp
Cao họcChính quyĐại học Sư phạm Thể dục Thể Thao TPHCMThể dục - Thể thao2012
Đại họcChính quyĐại học Thể dục thể thao TPHCMGiáo dục Thể chất2000

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ