Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn Giáo dục thể chất. Tác giả: Hà Quang Ánh, Đàm Xuân. Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đồng Nai, số: 3, trang: 114 - 121, năm: 2017
2 Giải pháp tạo hứng thú học tập cho sinh viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục môn Giáo dục thể chất. Tác giả: Hà Quang Ánh, Hồ Hải Quang. Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đồng Nai, số: 9, trang: 153 - 160, năm: 2018
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ