Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTĐề tài
1 Cấp khoa: Nguyên tắc đối lập trong tư duy nghệ thuật và văn học. Chủ nhiệm: Lê Trọng Tuyên. Năm bắt đầu: 2020 - Năm kết thúc: 2021.
2 Cấp khoa: Thực tiễn giảng dạy và học tập môn Hán văn ở trường Đại học Đồng Nai. Chủ nhiệm: Lê Trọng Tuyên. Năm bắt đầu: 2020 - Năm kết thúc: 2021.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ