Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
Bậc đào tạoHệ đào tạoNơi đào tạoNgành họcNăm tốt nghiệp
Đại họcChính quiTrường Đại học Lạc HồngKế toán - Kiểm toán2010
Cao họcChính quiTrường Đại học Lạc HồngKế toán - Kiểm toán2015

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ