Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Võ Thị Ngọc Quỳnh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 08/02/1985
Chức vụ: Chuyên viên
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Phật giáo
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Chuyên viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Tại: Trường ĐH SP Huế
Lĩnh vực NC
Chức danh KH:
Tiếng Anh: CN
Ngoại ngữ:
Tin học: B
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế
 
TTĐề tài
No records to display.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ