Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Huấn luyện khả năng linh hoạt: tầm quan trọng và ứng dụng cho Karatedo. Chủ nhiệm: Hồ Hải Quang . Thành viên: PGS. TS Vũ Việt Bảo. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2018.
Minh chứng: Tạp chí Khoa Học ISSN Đại học Đồng Nai .
2 Cấp cơ sở (trường): Giải pháp tạo hứng thú học tập cho SV nhằm nâng cao chất lượng học tập môn GDTC . Chủ nhiệm: Hà Quang Ánh. Thành viên: Hồ Hải Quang . Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2018.
Minh chứng: Tạp chí Khoa Học ISSN Trường Đại học Đồng Nai .

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ