Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Hà Thị Phú
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 20/05/1981
Chức vụ: GV THPT (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: GV THPT (hạng III)
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Giáo dục thể chất; Tại: Trường ĐH TDTT TP.HCM
Lĩnh vực NC
Chức danh KH:
Tiếng Anh:
Ngoại ngữ:
Tin học: B
Đơn vị công tác: Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
 
TTĐề tài
No records to display.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2014 GIẤY KHEN
Minh chứng: CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP CƠ SỞ.
SỞ GD VÀ DÀO TẠO52230/6/2014
2 2017 BẰNG KHEN
Minh chứng: GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG.
TRƯỜNG PTTHSP13017/5/2017
3 2017 GIẤY KHEN
Minh chứng: GIÁO VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TRONG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HSG.
TRƯỜNG PTTHSP13117/5/2017
4 2018 GIẤY KHEN
Minh chứng: GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TỈNH.
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO34402/4/2018
5 2018 GIẤY KHEN
Minh chứng: GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TỈNH.
TRƯỜNG PTTHSP3118/5/2018

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ