Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 09/09/1990
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường; Tại: Trường ĐH Nông Lâm TP. HCM
Lĩnh vực NC - Quản lý môi trường: chất thải rắn, chất thải nguy hại, truyền thông bảo vệ môi trường - Quản lý tài nguyên thiên nhiên: đa dạng sinh học
Chức danh KH:
Tiếng Anh: B1
Ngoại ngữ:
Tin học: B
Đơn vị công tác: Khoa Tổng hợp
 
TTĐề tài
No records to display.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ