Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
Bậc đào tạoHệ đào tạoNơi đào tạoNgành họcNăm tốt nghiệp
Đại họcChính quyTrường Đại học Sư phạm TP.HCMSư phạm Tin học2009
Cao họcChính quyTrường Đại học Bách Khoa TP.HCMKhoa học máy tính2015

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ