Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTTên học phần/môn họcNămĐối tượngNơi dạy
1 Thực hành nguội sửa chữa máy móc và thiết bị 2006Trung cấpTrường TC Kỹ Thuật CN Đồng Nai
2 Thực hành nguội sửa chữa máy móc và thiết bị 2007Trung cấpTrường TC Kỹ Thuật CN Đồng Nai
3 Thực hành phay bào 2008Trung cấpTrường TC Kỹ Thuật CN Đồng Nai
4 Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo 2007Trung cấpTrường TC kỹ thuật CN Đồng Nai
5 Vẽ kỹ thuật 2008Trung cấpTrường TC kỹ thuật CN Đồng Nai
6 Thực hành - Tiện 2009Trung cấpTrường TC Kỹ Thuật CN Đồng Nai
7 Thực hành - Hàn 2008Trung cấpTrường TC Kỹ Thuật CN Đồng Nai
8 Thực hành - Hàn 2009Trung cấpTrường TC Kỹ Thuật CN Đồng Nai
9 Thực hành Phay - Bào 2015Trung cấpTrường Đại Học Đồng Nai

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ